Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 
download
Liên Låc
Mọi email liên lạc xin vui lòng gởi về:

lienlactapa@emaildodo.com

Danh sách các sáng lập viên:

1) Anh Phạm Đỗ Chí, Tiến sĩ Kinh tế, cựu chuyên gia cao cấp Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Florida.
2) Anh Mai Phúc Am, Bác sĩ, Louisiana.
3) Cô Trương Đỗ Minh Ánh, Project Nhà Việt Nam, Tampa, Florida. Admin blogs: www.trumpaspresidentagain.com
và Facebook: <https://www.facebook.com/Trump-As-President-Again-103843261397239/?modal=admin_todo_tour>
4) Anh Phạm Hiếu Liêm, Bác sĩ Giáo sư ngành Lão khoa  - Arkansas.
5) Anh Phạm Gia Đại, Nhà văn, Bình Luận Gia Truyền hình, California.
6) Anh Nguyễn Đăng Hùng, Bác sĩ, California.
7) Anh Đỗ Hùng, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Oregon.
8) Anh Nghiêm Hữu Hùng, Bác sĩ, San Jose, California.
9) Anh Nguyễn Tường Tuấn, Cựu nhân viên xã hội, Oregon.
10) Anh Đào Trọng Tuấn, Bác sĩ, California.
11) Chị Nông Tuyết Lan, Chuyên gia quản trị hồi hưu, California.
12) Anh Phạm Ngọc, Cựu Quân nhân VNCH, California.
13) Anh Lý Văn Quý, Nha Sĩ - California. Administrator website: www.tapa-us.org
14) Anh Vương Trùng Dương, Chủ Bút báo Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, California,

Thành Phần Ban Ủng Hộ:

1) Anh Đỗ Minh Hưng
2) Anh Vũ Công Thùy
3) Chị Nguyễn Phước Lê Nga
4) Vũ Công Thùy